Doelgroep

Onze doelgroep is vrij ruim. Algemeen kunnen we spreken over kinderen, jongeren en volwassenen met een fysische en/of mentale handicap.
Verder richten we ons ook tot personen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme of ADHD), of een lichte stoornis op het vlak van het emotionele of gedrag.

We richten ons niet alleen tot mensen die door hun beperking minderbegaafd zijn. Ook bijvoorbeeld personen met hoogfunctionerend autisme zijn van harte welkom! Denk maar aan onze basislessen softwareprogramma’s ontwikkelen. Meer info vindt u bij vaste weekendactiviteiten.

Verder willen we benadrukken waarom deelnemers naar onze vereniging komen. Niet enkel en alleen om vrijetijdsactiviteiten te doen. Het sociale aspect is minstens even belangrijk! Uiteraard moeten de gasten eens hun hart kunnen luchten bij de begeleiding. Nog veel belangrijker is dat ze zich goed voelen in de groep. Leren zich sociaal te gedragen t.o.v. de anderen, naar eigen mogelijkheden.

Niet iedereen zal zich kunnen vinden in ons vrijetijdsaanbod, maar zelfs dan hebben we nog iets interessant te bieden: vrijetijdstrajectbegeleiding. We ondersteunen je bij de zoektocht naar vrijetijdsactiviteiten bij andere verenigingen. Deze trajectbegeleiding is gratis.