Wie zijn wij?


Historiek
Als je het over de geschiedenis van Voluit vzw wilt hebben, dan moet je eerst een andere vereniging vermelden: Voluntas vzw. Voluntas is als vereniging zonder winstgevend doel sinds 1984 gegroeid uit een zelfhulpgroep en werkt sinds 1989 als organisatie voor gezinnen en personen met een handicap. Voluntas biedt reeds jaren verscheidene vormen van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een handicap. Sinds 1998 tot 2010 werd Voluntas hiervoor erkend door het VAPH. Omdat de vrijetijdsafdeling in die jaren is gegroeid en omdat het VAPH een specifieke en heldere werking wenste, werd er beslist om een deel van het vrijetijdsaanbod in een nieuwe, aparte vereniging onder te brengen. En zo werd in 2010 Voluit vzw geboren: Voluit voor vrije tijd!

Voluit wordt erkend door het VAPH als vrijetijdszorgorganisatie en koepelt onder SOM (federatie van sociale ondernemingen vzw). Voluit biedt niet enkel eigen activiteiten aan, maar doet ook aan vrijetijdstrajectbegeleiding.

Ga naar boven

Visie
Waarden
Voluit vzw is stellig overtuigd van en laat zich leiden door:

 • de gelijkwaardigheid in verscheidenheid van personen met een handicap;
 • het recht van personen met een handicap op een volwaardig burgerschap (ook in de vrije tijd);
 • de autonomie en keuzevrijheid van de gezinnen en personen met een handicap;
 • het respect voor de fundamentele kinder- en mensenrechten;
 • het besef dat vrije tijd een sterke hefboom voor integratie en inclusie van personen met een handicap is;
 • de zekerheid dat nu en in de toekomst vrije tijd alsmaar centraler komt te staan;
 • het vaste inzicht dat zinvolle vrijetijdsbesteding in groep belangrijk is voor de sociale cohesie in de samenleving;
 • het sterk vertrouwen in vrijwilligers die een meerwaarde (en inclusie) realiseren voor zichzelf en voor personen met een handicap;
 • de stelling die bewijst dat opvang in vrijetijdsbesteding de draagkracht van het gezin bevordert.

Niet doelgroepspecifiek (dus niet exclusief), wel doelgroepgericht
Voluit vzw vindt dat personen met een handicap recht hebben op een degelijke en vooral toegankelijke vrijetijdsbesteding. Ons aanbod is daarom aangepast aan deze doelgroep.

Personen zonder handicap zijn ook welkom op onze activiteiten. De minderheidsgroep (hier personen met een handicap) staat centraal, maar de meerderheidsgroep wordt niet uitgesloten. Zo voorkomen we dat we een eiland vormen.

Bij de begeleiding stellen wij de handicap van onze deelnemers niet centraal, maar we houden ze wel in het achterhoofd. We kiezen dus de gulden middenweg. Een handicap zegt niets over iemands persoonlijkheid. Toch moet er rekening worden gehouden met de beperking.

Ga naar boven

Medewerkers
Eerst een overzicht met naam en functie van elke medewerker. Ons vast team is klein. Wij rekenen dan ook op ondersteuning door vrijwilligers.

 • Raad van Bestuur:
  • Voorzitter: Jan Knoops
  • Lid: Marguerite (Margot) Jans
  • Lid: Mariette Coenen
  • Lid: Monique (Nicky) Janssen
  • Lid: Ivo Vercammen
  • Lid: Monica Vercammen
 • Dagelijkse werking:

Glen Aerts heeft bachelordiploma’s “Sociaal Werk – Maatschappelijk Werk” & “Toegepaste Informatica” behaald aan de Artesis Hogeschool Antwerpen.
Stageplaatsen: sociale diensten van ZNA Stuivenberg Ziekenhuis & ZNA Joostens Woon- en Zorgcentrum. In dat WZC heeft hij daarna ook nog een vakantiejob gedaan op de sociale dienst.

Marleen Adriaenssens: na haar studies Vrije Grafiek en Gezinswetenschappen volgde Marleen de ‘BaNaBa Autismespectrumstoornissen’ aan de AP Hogeschool te Antwerpen. Ze werkte als leerkracht, als grafisch ontwerper, als persoonlijk assistent bij mensen met autisme en als begeleider bij dagcentrum de Vunder.

Ga naar boven

Meter van onze verenigingen: Sera Janssens

Graag zouden wij Sera Janssens verwelkomen als meter van onze vzw’s Voluntas en Voluit. Sera is een dame uit Merksem. Ze schildert aquarel en doet ook aan fotografie. Ze heeft dan ook verschillende tentoonstellingen op haar naam staan. Surf naar AQUASERA voor meer info. Ook zet ze zich al jaren voor goede doelen in. Haar man Jacky Schmit, helaas overleden, steunde haar daarin altijd. Hij wou nog dat Sera meter werd van onze vzw’s, waarvoor dank.

Sera Janssens is de oprichtster van De Rode Draad, een kunsthappening, waarbij alle Merksemse (amateur)kunstenaars de gelegenheid krijgen hun werk aan het grote publiek voor te stellen.

In 2002 is de eerste De Rode Draad van start gegaan met 19 deelnemers en ondertussen is deze tweejaarlijkse kunstroute uitgegroeid tot een 90-tal deelnemers.

Wij wensen haar dan ook veel succes toe met De Rode Draad, waaraan in 2014 de vzw’s ook deelnemen voor de eerste keer. We hopen dan ook dat verschillende onder jullie zich kandidaat zullen stellen om mee te werken aan de kunstroute.

Een hartelijk welkom Sera, en we hopen dat u zal genieten van uw meterschap van onze vzw’s. Nieuwjaarsreceptie 2013 Sera Janssens werd officieel ingehuldigd als meter op de Nieuwjaarsreceptie op 18/01/2014.

Ga naar boven